Instalacja drukarki Zebra z portem RS232 pod Linuksem.

W tym poradniku używam drukarki Zebra LP 2824, powinien on mieć jednak zastosowanie również w przypadku innych drukarek tej marki. Co powinieneś przygotować:

 1. Drukarkę
 2. Adapter USB-COM (rs232)  ak7tb9

Ta metoda jest uniwersalna i powinna działać pod każdym systemem – obojętnie, czy to Fedora, Ubuntu, czy OpenSUSE.

Podłącz adapter do drukarki, włącz ją i podepnij kabel do komputera. Teraz otwórz terminal i wpisz polecenie:

dmesg

Powinieneś zobaczyć coś podobnego.

ch341 2-1.4:1.0: device disconnected<br />usb 2-1.4: new full-speed USB device number 7 using ehci-pci<br />usb 2-1.4: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523<br />usb 2-1.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0<br />usb 2-1.4: Product: USB2.0-Ser!<br />ch341 2-1.4:1.0: ch341-uart converter detected<br />usb 2-1.4: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0

Jak widzisz, mój adapter w systemie pokazał się jako ttyUSB0

Teraz możemy już dodać drukarkę. Najbardziej uniwersalny sposób, to skorzystanie z interfejsu CUPS. Otwórz przeglądarkę i przejdź do strony http://localhost:631/, następnie kliknij na –  Adding Printers and Classes

Adding Printers and Classes

Teraz kliknij na przycisku Add Printer.

http://localhost:631/admin/

Następnie wybierz USB Serial Port #1 i kliknij  Continue.

Choose USB serial

Teraz ustaw:
Baud Rate – 9600
Parity – None
Data Bits – 8
Flow Control – None
Click on Continue button

choose ptinter communication details

W kolejnym oknie wpisz nazwę drukarki (dowolną) i jej opis. Zaznacz Share this printer jeżeli chcesz współdzielić tę drukarkę w sieci.

Printer Name

Teraz z listy wybierz Zebra i kliknij Continue.

Driver

Dla mojej drukarki odpowiedni sterownik, to Zebra EPL2 Label Printer (en). Dla Twojej drukarki może być inny, niestety nie znam innej metody, jak metoda prób i błędów, więc jeżeli ten sterownik nie zadziała, to spróbuj od nowa z innym.

Select Driver

Teraz wybierz rozmiar papieru oraz rozdzielczość wydruku i kliknij na Set Default Options.

paper size

W kolejnym oknie kliknij na Maintenance i wybierz Print Test Page zostanie wydrukowana strona testowa.

test page

To wszystko. Mam nadzieję, że działa bez problemu.

How to install Zebra label printer with RS232 port under Linux.

In this tutorial I’m using Zebra LP 2824, but it should also work with other Zebra printers. What You should have:

 1. Zebra printer
 2. USB-COM (rs232) adapter ak7tb9

This method is universal and it should work on all Linux based systems. Connect USB-RS232 adapter to printer, and connect USB plug to Your computer. Now open terminal and type:

dmesg

You should see sth like this:

ch341 2-1.4:1.0: device disconnected<br />usb 2-1.4: new full-speed USB device number 7 using ehci-pci<br />usb 2-1.4: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523<br />usb 2-1.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0<br />usb 2-1.4: Product: USB2.0-Ser!<br />ch341 2-1.4:1.0: ch341-uart converter detected<br />usb 2-1.4: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0

As You can see, my device have been installed as ttyUSB0 port.

Next step is simply adding printer to Your system. Most universal way, to do this is through CUPS browser interface. Open Your browser and go to page http://localhost:631/ and click on Adding Printers and Classes

Adding Printers and Classes

In next window click on Add Printer button.

http://localhost:631/admin/

Now choose USB Serial Port #1 and click on Continue button.

Choose USB serial

Now set:
Baud Rate – 115200
Parity – None
Data Bits – 8
Flow Control – None
Click on Continue button

choose ptinter communication details

In next window, fill name and description of printer. Mark Share this printer if You want to use this printer in Your network. Click on Continue.

Printer Name

Next select Zebra and click Continue.

Driver

For my printer I m choosing Zebra EPL2 Label Printer (en) driver. For Your printer it could be another – if this driver not working, than select another one.

Select Driver

Now choose paper size and click on Set Default Options.

paper size

Now click on Maintenance and choose Print Test Page

test page

That’s all. Printer should work now.

Zdjęcie blokady simlock z modemu Huawei E173

Odblokowanie Huawei E173 – każda wersja.

Huaweie173 Windows 8

Aby ściągnąć blokadę SimLock z modemu Huawei E173:

 1. Kup kod na moim koncie w serwisie Ebay – MrArtur
 2. Pobierz program  – Mobile partner (działa również z Windows 8) – rozpakujesz program używając 7-zip
 3. Odłącz modem od komputera i odinstaluj obecnie zainstalowany program do jego obsługi.
 4. Teraz podłącz modem z włożoną kartą od innego operatora (nie instaluj oprogramowania z modemu) i z katalogu, do którego rozpakowałeś program Mobile Partner uruchom autorun.exe
 5. Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu wyskoczy okno z prośbą o wpisanie kodu do zdjęcia blokady Simlock.
  unlock Mobile Partner Windows 8
 6. Wprowadź kod i naciśnij OK.
 7. Modem jest już odblokowany.

Jeżeli masz jakieś pytania, to śmiało zadawaj je w komentarzach.

 

How to unlock Huawei E173

Unlock Huawei E173 – any version

Huawei E173

To remove simlock from Huawei E173 follow those steps:

 1. Buy unlock code from my Ebay account – MrArtur
 2. Send me router model and IMEI number. I’ll send you back unlock code.
 3. Download and install  – Mobile partner (works with Windows 8) – to unpack this software use 7-zip
 4. Disconnect modem from computer and uninstall your current modem software.
 5. Connect modem with card from another provider and run Autorun.exe from directory where you have unpacked Mobile Partner
 6. After installation Mobile Partner should ask you to insert unlock code
  Mobile Partner - provide unlock code.
 7. Insert unlock code and press OK
 8. Now your modem should be unlockded.

If you have any questions feel free to write them in comments.

How to unlock Huawei B683

Huawei B683 is fast and well made 3G router.

Huawei B683

To remove simlock from Huawei B683 follow those steps:

 1. Buy unlock code from my Ebay account – MrArtur
 2. Send me router model and IMEI number. I’ll send you unlock code.
 3. Download and install  – FMC Unlocker
 4. Connect B683 to your computer using LAN cable. If you have wireless connection disconnect it.
 5. Run FMC unlocker and after it detect your router insert unlock code as password and click unlock.
  FMC unlock B683
 6. Check if router is unlocked by inserting card from another carrier.

If you have any questions feel free to write them in comments.

Odblokowanie Huawei B683

Huawei B683 jest dobrze wykonanym i szybkim routerem. Niestety kupiony w niektórych sieciach posiada blokadę SimLock dla danego operatora.

Huawei B683 Unlock

Aby ściągnąć blokadę SimLock z routera Huawei B683

 1. Kup kod na moim koncie w serwisie Ebay – MrArtur
 2. Prześlij mi dokładny model urządzenia. Po otrzymaniu płatności odeślę Ci kod do ściągnięcia Simlocka
 3. Pobierz i zainstaluj program – FMC Unlocker
 4. Podłącz router do komputera kablem. Jeżeli korzystasz z połączenia sieci bezprzewodowej, to rozłącz je.
 5. Uruchom program FMC unlocker i po wykryciu routera wpisz kod, który ci przesłałem do pola Password.
  fmc_unlock
 6. Sprawdź, czy router jest odblokowany wkładając kartę od innego operatora.

Jeżeli masz jakieś pytania, to śmiało zadawaj je w komentarzach.